Kith Wig
Kith Wig Timour, Graphic Designer/Bildkreatör
+46 42-24 24 55
Lennie Timour
Lennie Timour, Creative Director
+46 42-24 24 55
Nätverk
När vi inte räcker till använder vi vårt breda nätverk av kompetenta medarbetare;
Fotografer, illustratörer, copywriters med flera.

Scratch Communication AB - Sillörsgränd 2A - SE-263 61 Viken - +46 42-24 24 55